Σύστημα ηλιοπροστασίας & καθοδήγησης φωτός αποτελούμενο από σκιάδια μεταβλητών διαστάσεων αναφορικά με το πλάτος τους με μέγιστη διάσταση 1320mm x 3150mm. Τα σκιάδια βρίσκονται σε απόσταση από την γυάλινη πρόσοψη στην άκρη της πλάκας ορόφου και περιβάλλουν τις δύο όψεις του κτιρίου. Αποτελούνται από πλαίσιο αλουμινίου νέου σχεδιασμού τύπου “MINIMAL FRAME“  το οποίο κατασκευάστηκε από ειδική τραπεζοειδή διατομή κατόπιν μελέτης στατικής επάρκειας.  Η πλήρωση του πλαισίου έγινε με διάτρητο φύλλο αλουμίνιο με ποσοστό ανοίγματος 50% και ειδικό κράμα από την Γερμανία που είναι κατάλληλο για την ανοδίωση και έχει πιστοποίηση για εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο. Η κατακόρυφη έκκεντρη περιστροφή των σκιαδίων επιτυγχάνεται μέσω ανοξείδωτων ηλεκτροκινητήρων και ελέγχεται μέσω κεντρικού συστήματος το οποίο λαμβάνει υπόψη τον προσανατολισμό του ήλιοu, τον εσωτερικό φωτισμό και την εσωτερική θερμοκρασία στο κτίριο. Για την κατασκευή του έργου υλοποιήθηκε σχεδιασμός ( concept design, system design, shop drawings),  στατική μελέτη, δοκίμια Mockup, ήτοι, οπτικό δοκίμιο VMU και εργαστηριακό δοκίμιο PMU διαστάσεων 1:1 με πιστοποίηση από το IFT Rosenheim. Σημειώνεται ότι η δημιουργία MOCK UP και ο εργαστηριακός έλεγχος είναι εξαιρετικά σημαντικές διαδικασίες που εγγυώνται την καλή λειτουργία του συστήματοςΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΡΕΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ SPARCH PC ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: PRODEA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: ARBITRAGE ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: ΤΕΡΝΑ Α.Ε