Αρχιτεκτονικό γραφείο: ΚΟΚΚΙΝΟΥ - ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αρχιτέκτονες: Μαρία Κοκκίνου, Ανδρέας Κούρκουλας Αρχιτέκτονας Έργου: Τάσος ΡίγκαςΤο παρόν έργο αναφέρεται σε μια εκ βάθρων ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση ενός υφιστάμενου συγκροτήματος κτιρίων γραφείων. Ο στόχος της υλοποίησης ήταν η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ακινήτου, καθώς και η βελτιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης. Η GLASSCON συμμετείχε στις εκτενείς εργασίες της αναβάθμισης του κελύφους του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής και εγκατάστασης ενός αρχιτεκτονικού διπλού κελύφους κτιρίου (σύστημα σκίασης) με δυνατότητα κίνησης. Το καινοτόμο αυτό σύστημα σκίασης είχε σημαντική συνεισφορά στη βαθμονόμηση του κτιρίου σύμφωνα με το περιβαλλοντικό σύστημα αξιολόγησης LEED, αποτελώντας το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που έλαβε πιστοποίηση LEED BD+C: Core & Shell Platinum.Ως μέρος της συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, η GLASSON σχεδίασε ένα αυτόματο μηχανικά κινούμενο σύστημα σκίασης το οποίο συνδυάζει τον έλεγχο των ηλιακών θερμικών κερδών και του φυσικού φωτισμού, με ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο αυτό κέλυφος κτιρίου αποτελείται από περισσότερα από 200 φατνώματα διαφορετικών διαστάσεων, στα οποία έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρικά κινούμενες περσίδες αλουμινίου ειδικά σχεδιασμένης διατομής, καλύπτοντας μια συνολική επιφάνεια όψεων περί τα 2.500 m2. Οι περσίδες αλουμινίου αποτελούν προϊόν νέου σχεδιασμού (R&D), έχουν ορθωγωνική ενιαία διατομή χωρίς προσθήκες (300 x 50 mm) και φέρουν νευρώσεις για ενίσχυση της στατικότητας τους. Η τοποθέτηση τους στα φατνώματα έγινε σε κατακόρυφη και οριζόντια διάταξη, σχηματίζοντας μια «σκακιέρα» η οποία δίνει στις όψεις του κτιρίου μια ενιαία, δυναμική και ταυτόχρονα μοναδική ταυτότητα, πλήρως εναρμονισμένη με τη αρχιτεκτονική σύνθεση και τις σχεδιαστικές προθέσεις του αρχιτέκτονα. Η θέση των περσίδων ρυθμίζεται με βάση την ηλιακή τροχιά, με σκοπό τον αποδοτικό ηλιασμό τη χειμερινή περίοδο και τον σκιασμό κατά τη θερινή περίοδο, πάντα σε συνδυασμό με τις ανάγκες των χρηστών για φυσικό φωτισμό και ελεύθερη θέα από τα ανοίγματα του κτιρίου. Η συνολική λειτουργία και απόδοση του συστήματος ελέγχεται μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου (BEMS), μέσω του οποίου διορθώνεται η θέση των περσίδων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω ελαχιστοποίησης των θερμικών και ψυκτικών φορτίων καθώς και της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τεχνητό φωτισμό.